Liczba odwiedzin strony: 102271 Osób na stronie: 2
 

Bartłomiej Gorczyca
Komornik dla Wrocławia-Fabrycznej

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 93 poz. 1075 - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1999 r.) Na podstawie art. 40 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu przed nadaniem tym towarom właściwego przeznaczenia celnego. § 2.  1. Na wniosek osoby, która wprowadziła towary na polski obszar celny, lub osoby, która przejęła odpowiedzialność za te towary po ich wprowadzeniu, może zostać udzielona zgoda na badanie towarów, o której mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802). 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w urzędzie celnym, w którym towar został przedstawiony. § 3.  1. Wniosek składa się w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej, jeżeli:   1)   przeprowadzenie badania wymaga pobrania próbek lub   2)   organ celny uzna to za niezbędne, w szczególności ze względu na charakter towaru. 3. Wniosek powinien zawierać:   1)   nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,   2)   nazwę towaru,   3)   określenie miejsca czasowego składowania towarów,   4)   określenie zakresu badania,   5)   wskazanie osoby przeprowadzającej badania,   6)   wskazanie ilości próbek, jaka ma być pobrana, i miejsca przeprowadzania analizy...
KRS 0000052095 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESICACH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESICACH STOWARZYSZENIE 2001-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGA 37 42-250 ZALESICE PRZYRÓW CZĘSTOCHOWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
949-187-33-27 152122350 0000052095
KRS 0000052094 - INDEKS MEDIA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INDEKS MEDIA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CYPRIANA GODEBSKIEGO 3 A 02-912 WARSZAWA WARSZAWA-MOKOTÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-316-28-41 17303925 0000052094
KRS 0000052093 - AMARO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AMARO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-11 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁĄKOWA 29 90-554 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
725-161-56-13 471626424 0000052093
KRS 0000052092 - FIRMA HANDLOWA "SIGMA" MAŁEK HENRYK I S-KA SP. J. W UPADŁOŚCI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FIRMA HANDLOWA "SIGMA" MAŁEK HENRYK I S-KA SP. J. W UPADŁOŚCI SP. J. 2001-10-19 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 10 39-300 MIELEC MIELEC MIELECKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 690040976 0000052092
KRS 0000052090 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZABŁOCIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZABŁOCIU STOWARZYSZENIE 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
25 23-145 ZABŁOCIE WYSOKIE LUBELSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 431236499 0000052090
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Wrocław HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Bartłomiej Gorczyca Komornik dla Wrocławia-Fabrycznej
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskiedoradztwo prawne dolnośląskieprawnikReklama